Raad van toezicht

De raad van toezicht toetst op hoofdlijnen de leiding en het beleid van de raad van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw G.R. Dallinga
  • Mevrouw mr. A.L. Heinen
  • Mevrouw R. Jumelet
  • De heer dr. G.C. Niemeijer