Raad van toezicht

De raad van toezicht toetst op hoofdlijnen de leiding en het beleid van de raad van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit:

De heer G.C. van de Logt

 • Voorzitter raad van toezicht en lid remuneratiecommissie
 • Hoofdfunctie: Lid raad van bestuur Stichting Heliomare
 • Nevenfuncties:
  - Lid raad van toezicht Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
  - Lid Onderwijs Adviesraad Hogeschool Arnhem / Nijmegen

De heer E.J. Hummel

 • Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie
 • Hoofdfunctie: (Interim) bestuurder en manager in de zorg
 • Nevenfuncties:
  - Voorzitter raad van commissarissen Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen
  - Voorzitter raad van commissarissen Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland
  - Lid raad van toezicht ZorgAccent

Mevrouw S. Eeftink

 • Lid raad van toezicht en lid remuneratiecommissie
 • Hoofdfunctie: Strategisch HR (lokale Rabobanken)

De heer A. Maussart

 • Lid raad van Toezicht en aanspreekpunt OR
 • Hoofdfunctie: Eigenaar Maussart Bestuur, Consultancy & Toezicht
 • Nevenfuncties:
  - Lid raad van toezicht Jeugdbescherming Gelderland
  - Lid raad van toezicht Viattence
  - Lid raad van toezicht Driesgasthuizen Groep
  - Lid raad van commissarissen Syntein
  - Lid raad van toezicht Medinello
  - Lid raad van advies Eerstelijns Centrum Tiel (ECT)

Mevrouw A.L. Heinen

 • Lid raad van Toezicht en lid van de auditcommissie
 • Hoofdfunctie: Directeur Reumacentrum/Manager Bedrijfsvoering Reumatologie & Farmacie, Sint Maartenskliniek Nijmegen
 • Nevenfuncties:
  - Lid raad van toezicht Klaver Klinieken, Schijndel
  - Voorzitter Klachtencommissie St. Vilente, Ede