Cliënten

MEE voor cliënten

Meedoen. Ook als je een beperking hebt. Soms heb je daar ondersteuning bij nodig. MEE is er voor die mensen die worden belemmerd in het meedoen door hun beperking. Of het nu gaat om werk, samenleven en wonen, geldzaken, zorg of regelgeving. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning op maat.

MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme (ASS), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte. En jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. We zien dan ook als geen ander de mogelijkheden voor ieder uniek persoon. En kennen de weg om er uiteindelijk zelf te komen.