Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding en bepaalt het beleid. De raad van bestuur bestaat uit één persoon, te weten mevrouw L.J. Spaargaren.