Organisatie

MEE Samen

Stichting MEE Samen werkt in de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Deskundige medewerkers

Bij MEE Samen werken ongeveer 230 deskundige medewerkers. Zij zetten zich dagelijks in voor mensen met een beperking.

Cliëntondersteuners bij MEE Samen zijn geregistreerd bij Registerplein en bij SKJ als ze ook met kinderen of jongeren werken. Daarnaast zijn ze lid van de beroepsvereniging BCMB.

Organisatiestructuur

De organisatie bestaat onder meer uit een Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Ondernemingsraad.

Kwaliteitskeurmerk

MEE Samen is ISO 9001:2015 gecertificeerd en heeft daarmee een systeem waarmee ze haar kwaliteit beheerst. Met deze norm toont MEE Samen dat de organisatie bewust is van alle relevante ontwikkelingen van binnen en buiten de organisatie. De kwaliteit van haar dienstverlening is inzichtelijk en meetbaar, en een continue verbetering van de organisatie wordt gefaciliteerd. Dit helpt MEE als onafhankelijk expertisepartner haar dienstverlening te blijven verbeteren en ontwikkelen.

ISO 9001

Trainingen van MEE Samen zijn geaccrediteerd.

ANBI

MEE Samen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Landelijke spreiding MEE

Verspreid over Nederland zetten diverse regionale MEE-organisaties zich in voor een inclusieve samenleving. De regionale MEE-organisaties zijn lid van de coöperatieve vereniging MEE NL.