Over MEE

Meedoen mogelijk maken

Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet, een inclusieve samenleving. MEE is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun beperking. MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme (ASS), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte. En jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. We zien dan ook als geen ander de mogelijkheden voor ieder uniek persoon. En kennen de weg om er uiteindelijk zelf te komen. Dat is ons uitgangspunt.

Meer mogelijk maken

MEE maakt méér mogelijk. Door haar jarenlange ervaring in meedoen mogelijk maken, fungeert MEE als expertisepartner op het gebied van inclusie. We helpen organisaties om inclusief te ondernemen op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel. Afhankelijk van de behoefte, neemt MEE het vraagstuk, de projectleiding, het opleidingstraject en/of de uitvoering uit handen. En zorgt door middel van haar unieke, integrale werkwijze voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee kanten doet snijden.