Integrale werkwijze

In de verbinding ontstaat de beweging. Dat is onze filosofie. De beweging die nodig is om te kunnen participeren; de basis voor inclusie. De kern van het succes van de werkwijze van MEE ligt dan ook in de integrale aanpak.

Verder kijken dan één levensgebied

Een opleiding gaan en blijven volgen, je financiën op orde houden, aan het werk gaan en blijven, relaties onderhouden, afspraken nakomen, een kinderwens hebben. Als je een beperking hebt, blijken deze dingen vaak snel gezegd, maar in praktijk lastiger gedaan. In tegenstelling tot mensen zonder beperking, wordt het leven van iemand met een beperking vaker gekenmerkt door pieken en dalen op cruciale kruispunten en keuzemomenten. Waarbij een uitdaging in het ene levensgebied vaak gerelateerd blijkt te zijn aan uitdagingen in andere levensgebieden (werk, samenleven en wonen, financiën, zorg).

MEE werkt daarom, in tegenstelling tot andere dienstverleners, vanuit een integrale aanpak die verder kijkt dan één levensgebied. De ondersteuning richt zich niet alleen op school, werk en zorg, maar bijvoorbeeld ook op de thuissituatie: het eigen netwerk, financiën, de woonsituatie, relaties en vrije tijd. En houdt rekening met belangrijke overgangsmomenten, zoals een verhuizing. Juist de levensgebieden waar mensen met een beperking de meeste problemen ervaren en die essentiële belemmeringen vormen voor succesvolle participatie.

MEE als spil

Door de (in)formele structuren om iemand heen te activeren die dit kunnen ondersteunen, ontstaat bovendien een duurzame oplossing. MEE werkt als spil tussen alle betrokken partijen; niet alleen de persoon in kwestie en, bijvoorbeeld, diens werkgever, maar ook naasten en hulpverleningsinstanties. Zodat alles en iedereen samenwerkt in het belang van het (door het individu zelf bepaalde) plan en doel. Dit is gebaseerd op de succesvol gebleken en door opdrachtgevers en partners breed gewaardeerde werkwijze sociale netwerkversterking (SNV) die de grondhouding van de MEE-medewerker kenmerkt in al zijn of haar handelen. Zoveel mogelijk met of gebruik makend van de ervaring van mensen die weten hoe het is: ervaringsdeskundigen. Verbindend, deskundig, onafhankelijk en ondernemend; de kernwaarden van MEE.