Sociale netwerkversterking (SNV)

Wat is SNV?

Met de werkwijze SNV bereiken we dat onze cliënten met hun naasten zelf besluiten nemen en plannen maken die passen bij hun concrete behoeften, persoonlijke wensen, ambities en levenswijze.

De visie dat mensen en hun omgeving heel goed in staat zijn zelf oplossingen te bedenken en plannen te maken voor kwesties in hun leven, is de ziel van deze werkwijze. Het vraagt een kanteling in attitude, benaderwijze en zienswijze. Van zowel de professional als de cliënt.

Hoe kan SNV bijdragen aan de onafhankelijkheid van de professional?

Vanuit de visie van SNV ben je als professional meer procesbegeleider dan hulpverlener. Op het moment dat er plannen gemaakt moeten worden en oplossingen gecreëerd, stap je als professional letterlijk even uit het proces en laat je dit aan de hulpvrager over, tezamen met de mensen uit zijn of haar omgeving die hij of zij zelf uitgenodigd heeft. Ook als het gaat om de afspraken die (de voortgang van) het plan bewaken. Op deze manier ligt de oplossing bij de burgers en kan je als professional onafhankelijk blijven.

Werkwijze

De werkwijze bestaat uit 4 fasen

 • Ontmoeten
 • Netwerkatlas
 • Meedenkbijeenkomst
 • Basisteam

Ontmoeten

Deze ontmoeting heeft tot doel het perspectief van de cliënt duidelijk te krijgen en van mensen die voor de cliënt belangrijk zijn. Open luisteren naar het verhaal waarbij we op zoek gaan naar de context en de beleving van bestaande kwesties.

Netwerkatlas

Dit is een gereedschapskist met verschillende instrumenten die de cliënt kan gebruiken om:

 • Zijn vragen duidelijk te krijgen
 • Een volledig beeld te krijgen van welke mensen een rol spelen, speelden of mogelijk kunnen spelen in zijn leven

Met het maken van een netwerkatlas komt het proces al op gang waarin de cliënt en zijn/haar omgeving zelf de eigenaar is en blijft van hun problemen maar ook hun oplossing. Mensen komen in hun kracht en ervaren regie.

Meedenkbijeenkomst

De cliënt, familieleden, buren, vrienden en andere belangrijke mensen komen bijeen in een meedenkbijeenkomst. In het eerste deel legt de cliënt zijn vraag of vragen voor en kan er informatie gegeven worden door cliënt, omgeving of professionals over een beperking en de mogelijkheden van professionals (bijv. BJZ of OTS). In de privétijd die daarop volgt verlaten de procesbegeleider en eventuele andere professionals de ruimte. De genodigden maken een plan en presenteren dat vervolgens aan de procesbegeleider.

Basisteam

In de meedenkbijeenkomst wordt een basisteam samengesteld die de voortgang van het plan bewaken en eventueel bijstellen.

Kernwaarden SNV

 • Transparantie
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenredzaamheid
 • Mensgericht
 • Veiligheid