Positieve Gezondheid

MEE werkt vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid is een brede kijk op gezondheid. Het gaat niet om wat iemand niet meer kan, maar juist om wat iemand wel kan, belangrijk vindt en eventueel wil veranderen. Hierbij gaat het om lichamelijke kanten van gezondheid, maar ook het vermogen om zich aan te passen, het welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie en zingeving (Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Met deze bredere benadering wordt bijgedragen aan het vermogen en de mogelijkheden van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.