MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Disclaimer

MEE Samen ('MEE') verleent je hierbij toegang tot www.meesamen.nl ('de website) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. MEE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

MEE spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MEE.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. MEE oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MEE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MEE en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MEE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies om het navigatiegedrag van bezoekers te volgen. Deze gegevens zijn niet terug te herleiden op een persoon en bieden enkel inzicht in de werking van de website.

Opdrachtgevers

Op de website worden logo’s getoond van willekeurig geselecteerde opdrachtgevers. Mogelijke opname van een logo is onderdeel van de algemene offertevoorwaarden. Bij het akkoord gaan met de offertevoorwaarden, gaat opdrachtgever tevens akkoord met mogelijke opname van het logo op de website.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.