Expertise

Niet-zichtbare beperkingen

MEE is expertisepartner bij leven met een beperking en heeft medewerkers met specialistische kennis in huis. Onder andere op het gebied van niet-zichtbare beperkingen:

  • Licht verstandelijke beperking (LVB)
  • Autisme spectrum stoornis (ASS)
  • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Maatschappelijke thema's

Ook heeft MEE uitgebreide kennis over en ervaring met maatschappelijke thema's in relatie tot mensen met een beperking, zoals:

  • Gezond leven (sport en bewegen)
  • Seksualiteit (o.a. relatie, kinderwens, loverboyproblematiek, grensoverschrijdend gedrag)
  • Sociaal juridische dienstverlening

Specifieke werkvelden

Daarnaast heeft MEE veel ervaring in specifieke werkvelden, zoals:

  • Casusregie (multiproblem)
  • Advies en projectleiding (complexe vraagstukken over inclusie)
  • Onderzoek, zoals psychodiagnostisch onderzoek en arbeidsonderzoek