Specialistische expertise

MEE is expertisepartner bij leven met een beperking en heeft medewerkers met specialistische expertise in huis. Onder andere op het gebied van:

  • Licht verstandelijke beperking (LVB)
  • Autisme spectrum stoornis (ASS)
  • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Casusregie
  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Arbeidsonderzoek (met Melba en/of IDA)
  • Sociaal juridische dienstverlening
  • Seksualiteit