MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

(integrale) projecten

In de verbinding ontstaat de beweging. De beweging die nodig is om te kunnen participeren, de basis voor inclusie. De kern van het succes van de werkwijze van MEE ligt dan ook in de integrale aanpak. Vanuit de rol van verbinder ontwikkelt MEE diensten als antwoord op sociale vraagstukken, zodat er een duurzame oplossing ontstaat.

Deze diensten vormen een afspiegeling van het levensverloop van iemand met een beperking. In iedere levensfase bevinden zich namelijk cruciale keuzemomenten en/of kruispunten die van invloed zijn op de mogelijkheden van iemand met een beperking om te kunnen (blijven) meedoen. Deze zorgen ervoor dat dit optimaal mogelijk is in elke fase.

De kenmerken van deze diensten zijn dat deze niet alleen een brug slaan tussen levensdomeinen, maar ook alle partijen die nodig zijn om een vraagstuk duurzaam op te lossen. Vaak beginnend bij een individuele vraag en vertaald naar een collectieve aanpak. Deze diensten kennen een projectmatige opzet met – afhankelijk van de vraag – elementen van zowel advies en projectleiding als de inzet van specialistische expertise, (collectieve) training en/of uitvoering.

Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals:

Kijk voor een uitgebreider overzicht van projecten op de pagina alle diensten op een rij.