MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Toekomstcoach

Wat houdt het in?

Veel jongeren met een beperking lopen vast in het onderwijs of bij de overgang van school naar werk. Er wordt veel van hen gevraagd. Vaak ontbreekt het overzicht over gebeurtenissen in hun leven en wat de gevolgen daarvan zijn. Terwijl je dat overzicht nodig hebt om je staande te houden. De Toekomstcoach helpt de jongere om de regie te nemen over zijn of haar eigen leven. Daarbij kijkt de jongere naar alle leefgebieden en overgangsmomenten die invloed hebben op het functioneren. Door tijdig de juiste ondersteuning te bieden en vinger aan de pols te houden, kan de jongere vanuit eigen kracht toewerken naar participatie in het onderwijs, werk/dagbesteding en de samenleving. De Toekomstcoach is de verbindende schakel tussen alle partijen die betrokken zijn of worden.

Voor wie?

De Toekomstcoach is een individueel traject, bedoeld voor jongeren met een beperking tussen de 13 en 27 jaar.

Resultaten

De Toekomstcoach helpt jongeren met een beperking om op eigen kracht richting te geven aan hun toekomst, door het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfregulering. De preventieve aanpak vergroot de zelfredzaamheid en participatie van jongeren in het onderwijs, dagbesteding/arbeid en de samenleving. De inzet van de Toekomstcoach is erop gericht dat jongeren een soepele overgang naar volwassenheid ondervinden en naar vermogen mee kunnen doen in de maatschappij.

Effectenrapportage

Dit komt ook naar voren in de effectenrapportage, welke is gemaakt naar aanleiding van een landelijke effectmeting. Tussen 2018 en 2020 heeft MEE 150 Toekomstcoach-trajecten gemonitord. Hieruit blijkt dat:

  • De maatschappelijke en financiële positie van de jongeren zijn verbeterd
  • De zelfredzaamheid is toegenomen
  • Jongeren positiever zijn over hun deelname aan de maatschappij
  • Er wordt bespaard op uitkeringen, schuldhulpverlening en schoolmaatschappelijk werk