Inclusief ondernemen

MEE helpt organisaties om inclusief te ondernemen op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel. Afhankelijk van de behoefte, neemt MEE het vraagstuk, de projectleiding, het opleidingstraject en/of de uitvoering uit handen. En zorgt door middel van haar unieke, integrale werkwijze voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee kanten doet snijden. Omdat de professionals van MEE in uiteenlopende projecten en werkvelden werken, is er een continue verbinding tussen kennis en praktijk die zorgt voor een doorlopende stroom van innovatie.

Op die manier maken we meer mogelijk. Met cliëntondersteuning, specialistische expertise op afroep beschikbaar, advies en projectleiding, trainingen of complete integrale concepten. Voor bijvoorbeeld gemeenten, onderwijs, werkgevers, zorg en welzijn, woningcorporaties en veiligheid en justitie.

MEE werkt met ervaringsdeskundigen om meedoen echt mogelijk te maken.

Wil je sparren over een vraagstuk? Neem vrijblijvend contact op via 088 – 633 0 633.

De ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking versterkt de opdracht om inclusie tot regel te maken. Een opdracht voor iedereen. Van overheid tot werkgever, van instelling tot onderneming. MEE helpt organisaties hierbij.