MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Sporten en bewegen voor iedereen

Sporten en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Maar voor een grote groep mensen is de weg naar passend sport- en beweegaanbod minder gemakkelijk te vinden. MEE Samen zet zich in voor inclusief sporten en biedt hierin ondersteuning. Zowel voor cliënten als voor gemeenten en organisaties.

 • Door extra begeleiding of met een passende sport of beweegactiviteit in de buurt kan iedereen op zijn of haar eigen niveau sporten en bewegen. MEE kan helpen als je (meer) wil bewegen, of aangepast wil (blijven) sporten. Ook als je niet weet welke sport- of beweegactiviteit je wil doen of waar je terecht kan, kunnen wij ondersteuning bieden. Daarnaast bieden we in diverse gemeenten het een maatwerktraject MEE in Beweging aan.

 • Het thema ‘inclusief sporten en bewegen’ komt terug in verschillende akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). Hierin kan MEE een waardevolle bijdrage leveren. Onder andere in de vorm van:

  • Onderzoek naar de sportbehoefte en -wensen in de gemeente
  • Kwartiermaker inclusief sporten en bewegen
  • Advies en uitvoering: inwoners meer en structureler aan het bewegen krijgen

  Binnen verschillende gemeenten in de regio is MEE reeds betrokken bij het passend sport- en beweegaanbod.

 • Met de training ‘Iedereen doet MEE’ leren trainers, coaches en (bege)leiders van reguliere sport- en scoutingclubs hoe zij ook mensen met ADHD, autisme of een licht verstandelijke beperking met plezier kunnen laten meedoen.

  Voor de bekostiging van deze training kunnen verenigingen tot 2026 gebruikmaken van een subsidie vanuit het lokaal Sportakkoord. Het aanvragen van deze subsidie kan de sportadviseur van de gemeente voor de vereniging doen.

  Lees meer over de training Iedereen doet MEE!