MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Navigator

De overgang van de praktijkschool of speciaal onderwijs naar werk of vervolgonderwijs is niet altijd gemakkelijk. Juist bij die overgangsmomenten hebben jongeren baat bij iemand die hen de weg wijst. Daarom zet MEE Samen een navigator in. Een navigator biedt jongeren ondersteuning tijdens hun stappen naar de toekomst. En helpt met het vinden van de juiste hulp op het juiste moment, zodat ze met plezier naar school of werk gaan. De navigator heeft een overkoepelende regiefunctie.

Wat doet een navigator?

Een navigator maakt samen met de jongere, zijn of haar ouders en school een plan om werk of vervolgonderwijs te vinden. Samen bepalen zij hoe daar te komen. De navigator zorgt ervoor dat alle betrokkenen hetzelfde plan volgen, totdat de jongere een baan heeft of op school zit. De navigator is de schakel tussen de jongere, ouders, school en organisaties.

De navigator voert gesprekken met de jongere over hoe het met hem of haar gaat. En wat hij of zij nodig heeft om naar school of werk te gaan. De navigator kan bijvoorbeeld ondersteunen bij gesprekken met instanties. Of bij het aanvragen van een uitkering of regelingen, die helpen bij het krijgen en behouden van werk.