MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Sociaal juridische dienstverlening (SJD)

De consulent sociaal juridische dienstverlening (SJD) ondersteunt bij vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving en financiën. Bijvoorbeeld:

  • Bij vragen over echtscheiding, huur, eigen bijdragen en toeslagen
  • Bij financiële problemen en schulden
  • Bij bezwaar-, beroeps- en klachtenprocedures

Specialistische kennis

Omdat zij juridisch geschoold zijn, kunnen de consulenten sociaal juridische dienstverlening snel inspringen op vragen. Bijvoorbeeld bij de beslagvrije voet en het zorgdragen voor een juiste berekening hiervan. Ook hebben zij brede kennis van inkomensondersteunende voorzieningen, uitkeringen en schuldhulpverlening. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in de combinatie van juridische zaken en de vertaling naar begrijpelijke taal.

Voorkomen van juridische procedures

Bij dreigende conflictsituaties kan er ondersteuning geboden worden in het ophelderen van de situatie vanuit wet- en regelgeving. De insteek is in eerste instantie echter het voorkómen van juridische procedures. Op basis van bemiddeling worden de betrokken partijen (opnieuw) met elkaar in gesprek gebracht om te komen tot een oplossing, zodat zij met elkaar verder kunnen en escalatie van conflicten, met alle (maatschappelijke) kosten van dien, voorkomen kan worden. Een duurzaam alternatief voor het inschakelen van (sociale) advocatuur. Mocht een procedure toch nodig zijn, dan kan de consulent sociaal juridische dienstverlening hierin eveneens ondersteunen.