MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Schoolmaatschappelijk werk

Aandacht voor de leerling

Als school wil je er zijn voor de leerlingen. Met een goede basis streef je ernaar om hen voor te bereiden op een mooie toekomst. Een toekomst waarin zij maximaal mee kunnen doen in de maatschappij. Toch zijn er situaties waarop je als school minder grip hebt. Een beperking van de leerling of een uitdagende thuissituatie. En is er een grens aan wat de school qua hulpverlening en begeleiding voor de leerling en de thuissituatie kan doen. Dan is het fijn om een expert in te kunnen schakelen, die de uitdagingen en de leefwereld van deze leerlingen kent en weet waar de oplossingen liggen om de leerling (weer) volop mee te kunnen laten doen. Nu en in de toekomst.

Specifieke deskundigheid

De schoolmaatschappelijk werkers van MEE putten uit jarenlange ervaring in het helpen van kinderen en volwassenen met bijvoorbeeld autisme, ADHD, PDD-NOS, niet-aangeboren hersenletsel, licht verstandelijke beperking of chronische aandoeningen. Dat vertaalt zich in:

 • Specifieke kennis van kwetsbare doelgroepen.
 • Snel herkennen van oorzaken die ten grondslag liggen aan gedrag.
 • Ervaren in het betrekken van de thuissituatie.
 • Bedreven in het versterken van sociale netwerken.
 • Focus op de mogelijkheden, niet op de beperkingen.
 • Graag bereid tot het delen van kennis met leraren en opvoeders.
 • Bekend met de sociale kaart, wetten en regels van de gemeente.
 • Focus op een toekomst met perspectief voor de leerling.
 • Onafhankelijke positie zonder eigen zorgaanbod.

Resultaten

 • Brugfunctie tussen onderwijs, gezin en hulpverlening/zorg.
 • Vlottrekken van stagnerende ontwikkeling leerling.
 • Structurele aanwezigheid en vast aanspreekpunt in de school voor zowel leerkrachten als ouders en leerlingen.

Doordat de schoolmaatschappelijk werker vroegtijdig hulp biedt vanuit verbinding tussen de school, het kind en de thuissituatie, wordt achterliggende problematiek snel herkend en adequaat aangepakt. Dit draagt bij aan minder schoolverzuim en minder vroegtijdige schoolverlaters.

Werkwijze

Op school is de schoolmaatschappelijk werker het deskundige, laagdrempelige aanspreekpunt voor de leerlingen, hun ouders en medewerkers van school. Bij (dreigende) problematiek, zoals pesten, faalangst, schooluitval, problemen met ontwikkeling, gedrag, slapen of eten, maar ook bij problemen in de thuissituatie, helpen wij de leerling verder. We bieden informatie, advies, kortdurende begeleiding en ondersteuning aan school. Door vroege signalering, de juiste kennis en een groot netwerk met externe hulpverleners, zetten we alles op alles om te voorkomen dat de ontwikkeling van een kind stagneert.

Net iets meer doen

Indien gewenst, deelt de schoolmaatschappelijk werker graag kennis met medewerkers van school, opvoeders en leerlingen of vliegt hiervoor een collega met specialistische expertise in. Op verzoek organiseren we gastlessen en cursussen voor leerlingen, voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders of trainingen voor leerkrachten over actuele onderwerpen als digitale geletterdheid en social media (kansen benutten), maar bijvoorbeeld ook sexting, grooming en loverboys (risico’s verkleinen). Of ondersteunen we bij de brug van school naar school of school naar werk.