MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Arbeidsonderzoek

Juiste inschattingen en verwachtingen bij het zoeken, vinden en behouden van werk

Loopt een werknemer of cliënt vast in zijn of haar huidige baan? Is de functie nog geschikt bij een re-integratietraject? Zijn er problemen bij het functioneren op een werkplek of zijn er vragen bij een arbeidstoeleidingstraject? Is er onderzoek nodig naar de inzetbaarheid en/of begeleidingsbehoefte van een werknemer? Met een arbeidsonderzoek van MEE worden de arbeidscapaciteiten en -mogelijkheden, inzetbaarheid en begeleidingsbehoefte van iemand in kaart gebracht.

In te zetten middelen

Voor het arbeidsonderzoek kunnen de volgende middelen worden ingezet:

 • Arbeids-interesse onderzoek
 • Onderzoek naar arbeidservaringen en (psychische) belastbaarheid
 • Arbeidsvaardighedenonderzoek via MELBA en IDA
 • Visie op arbeidsvaardigheden door cliënt en relevante betrokkenen
 • Eventueel aanvullend psychodiagnostisch onderzoek, inzicht in het niveau van functioneren en de persoonlijkheid van de cliënt door een gedragsdeskundige

Resultaten

 • Vergroten van zelfinzicht bij cliënten op het gebied van wensen, mogelijkheden en beperkingen.
 • Voorkomen van overschatting van mogelijkheden bij cliënten, opdrachtgevers, potentiële werkgevers en andere betrokkenen, met uitval en verergering van problematiek tot gevolg.
 • Voorkomen van onderschatting van mogelijkheden, waardoor participatiemogelijkheden niet optimaal benut worden.
 • Betere begeleiding naar passend werk door inzicht.
 • Vergroten van acceptatie bij cliënten door zelfinzicht.
 • Voorkomen van het verbergen van beperkingen door cliënten door passend werk of onderwijs.

Werkwijze

Door middel van persoonlijk gesprekken met de cliënt, opdrachtgever en eventuele betrokkenen uit het netwerk, wordt de vraag vastgesteld en wordt definitief vastgesteld welke middelen (methodieken) worden ingezet voor het onderzoek.

De uitkomsten van de onderzoeken worden samengevat in een resultaatgerichte rapportage.