MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Basistraining niet-zichtbare beperking

Als professional of vrijwilliger ontmoet je dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich ook mensen met een niet-zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Omdat de beperking niet zichtbaar is, herken je deze niet altijd direct. Kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking kan helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • Het overbrengen van informatie;
  • Het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • Voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • Conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • Uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Basistraining

Deze geaccrediteerde training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag) met modules gericht op kennis, vaardigheden en beleving. Het doel van de training is dat professionals en/of vrijwilligers met meer kennis over niet-zichtbare beperkingen en een afgestemde communicatie tot een betere samenwerking kunnen komen met mensen met een niet-zichtbare beperking. Om er zodoende voor te zorgen dat zij beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

Resultaat

  • Omslag in denken van beperkingen naar mogelijkheden.
  • Concrete herkenningspunten.
  • Inzicht in denkwijze en begrip hoe mensen met een niet-zichtbare beperking het leven van alledag beleven en welke emoties dit kan oproepen.
  • Concrete handvatten voor een afgestemde communicatie.
  • Vaardigheden om deze effectief in te zetten tijdens gesprekken, overleg en/of in samenwerkingstrajecten met cliënten, klanten of bijvoorbeeld collega’s.

Werkwijze

De training wordt gegeven door trainers van MEE met jarenlange ervaring op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Ervaringsdeskundige inzet, een belevingscircuit met ervaringsoefeningen en naslagwerken ondersteunen de theoretische kennis die overgedragen wordt tijdens de training.

Accreditatiepunten

Alle trainingen zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en leveren daarmee accreditatiepunten op voor deze registers.

Voorkennis

Voor deze training is geen voorkennis vereist.

Wat andere professionals vonden

Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 088 - 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier.