MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Staphorst zet zich in voor beweeg- en sportactiviteiten voor iedereen

Meedoen aan sport- en beweegactiviteiten is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de inwoners weinig of niet sport of beweegt. Zeker voor inwoners die verminderd zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld vanwege een zichtbare of niet-zichtbare beperking. Wethouder Herriët Brinkman laat weten dat het van groot belang is dat hier verandering in wordt aangebracht. “We willen bewegen en sporten toegankelijk maken voor alle doelgroepen. Denk ook aan inwoners met andere culturele achtergronden en mensen met een laag inkomen. Maar hetzelfde kan gelden voor inwoners die geen ervaringen hebben met bewegen en sporten.”

Het project maakt onderdeel uit van het sport- en beweegakkoord II ‘Staphorst in Beweging’ is in oktober 2023 gestart. Het projectplan is door Stichting MEE Samen in nauwe afstemming met een werkgroep geschreven. MEE Samen zet zich dagelijks in voor mensen met een beperking, zo ook in Staphorst.

Bij de start en gedurende de projectperiode worden er gesprekken gevoerd met de verschillende doelgroepen, verenigingen en dorpen over mogelijkheden, ideeën en behoefte van inclusief sporten en bewegen. Voorbeelden van activiteiten die uitgevoerd kunnen worden, zijn:

  • Trainingen aan sportclubs, verenigingen en bewonersgroepen over het herkennen en omgaan met kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking binnen sport- en beweegactiviteiten;
  • Ondersteuning aan verenigingen en bewonersgroepen over hoe men beweeg- en sportactiviteiten voor de verschillende doelgroepen kan gaan uitvoeren;
  • Sport maatwerktrajecten met inwoners (Sport- en beweegcoaching): Wat heeft de individuele inwoner nodig om (duurzaam) tot sporten en bewegen te komen;
  • Het organiseren van diverse activiteiten om sporten en bewegen te bevorderen en toegankelijk(er) te maken voor alle inwoners.

Benieuwd wat MEE Samen in andere gemeenten kan betekenen? Neem contact op.