MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Pilot Wooncoach Zwolle krijgt een vervolg

Begin 2021 is het pilotproject ‘Wooncoach Zwolle’ gestart, een samenwerking tussen Openbaar Belang, de gemeente Zwolle en MEE Samen. Dit project biedt ondersteuning om zelfstandig wonen – en meedoen in de maatschappij – beter mogelijk te maken voor mensen die nu nog beschermd wonen, ‘bankhoppen’ of in maatschappelijke opvang verblijven. Vanwege het succes krijgt dit pilotproject een vervolg.

Resultaten eerste pilot

Tijdens de eerste pilot zijn 10 Wooncoachtrajecten gestart, waarbij de deelnemers een woning huren van Openbaar Belang. Daarbij kregen zij een onafhankelijke Wooncoach toegewezen, die hen stimuleert om de regie over hun leven te pakken en een goede huurder en buur te zijn. De Wooncoach staat de deelnemers bij op het gebied van wonen, zoals de omgang met buren en een goede buur zijn. Coaching wordt geboden bij vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen.

Het resultaat is positief: 9 van de 10 Wooncoachtrajecten zijn succesvol afgerond. Eén deelnemer is momenteel nog bezig met het traject.

Vervolg

Vanwege de succesvolle pilot krijgt het project komend jaar een vervolg. Er starten 18 nieuwe Wooncoachtrajecten. Bovendien wordt de doelgroep uitgebreid. Het Wooncoachtraject is ook inzetbaar voor zittende huurders bij Openbaar Belang, die met ondersteuning van een Wooncoach juist zelfstandig kunnen blijven wonen.

Preventieve werking

De preventieve inzet van een Wooncoach maakt (de uitstroom naar) het zelfstandig wonen makkelijker voor de deelnemers én voor de bewoners eromheen. De Wooncoach kent de sociale kaart om deelnemers goed bij te kunnen staan. Samenwerking met SamenZwolle speelt dan ook een rol in de nieuwe pilot. Daarnaast houdt de Wooncoach de deelnemers in beeld, is de persoonlijke vraagbaak en coach van de deelnemers en hun naasten en is vertrouwenspersoon.

Sjoerd Quint (bestuurder Openbaar Belang), Linda Spaargaren (bestuurder MEE Samen) en Dorrit de Jong (wethouder Wonen en Zorg gemeente Zwolle) hebben het vervolg van het succesvolle project ‘Wooncoach Zwolle’ bekrachtigd.