MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Netwerkbijeenkomst Expertisenetwerk LVB Twente

De wereld is de laatste decennia flink veranderd en voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds vaker te complex. In Twente heeft MEE Samen, in samenwerking met William Schrikker JB&JR en Aveleijn, het initiatief genomen om hierin een helpende hand te bieden. Zorgkantoor Menzis is hier actief bij betrokkenen en financiert het netwerk. Met de oprichting van het Expertisenetwerk LVB Twente hopen we voortaan te voorkomen dat mensen met een LVB tussen de wal en het schip terechtkomen.

Met alle netwerkpartners van het Expertisenetwerk LVB Twente wordt hard gewerkt om het verschil te maken voor mensen met een LVB. Het doel is om met dit Twentse netwerk, bestaande uit o.a. zorgaanbieders, gemeenten, GGD, huisartsen en ervaringsdeskundigen, knelpunten in de zorg voor mensen met een LVB aan te pakken en samen tot oplossingen te komen.

Netwerkbijeenkomst 25 april
Een half jaar na de eerste werkconferentie (september 2023) volgde er op 25 april de eerste netwerkbijeenkomst van het Expertisenetwerk LVB Twente. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de actietafels Preventie en Consultatie en Multidisciplinaire samenwerking aan verschillende knelpunten in de zorg voor mensen met een LVB. En op 25 april zijn de resultaten gedeeld met het netwerk. Lees meer over deze middag.

Expertisenetwerk LVB Twente