MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

MEE Drenthe, MEE Oost, MEE Veluwe en MEE IJsseloevers gaan verder als MEE Samen

Al geruime tijd werken MEE Drenthe, MEE Oost, MEE Veluwe en MEE IJsseloevers nauw samen en worden bestuurd vanuit Stichting MEE Samen. Vanaf 1 januari gaan we verder onder één naam: MEE Samen.

Natuurlijk behouden we onze lokale expertiserol. Wanneer cliënten, naasten, samenwerkingspartners, opdrachtgevers of andere stakeholders uit de regio contact opnemen met MEE Samen, worden ze in contact gebracht met medewerkers die de regio kénnen. We blijven dus dichtbij. De gebundelde kennis en kracht zorgen ervoor dat we nog meer weten én bereiken voor mensen die leven met een beperking.

In onze dienstverlening verandert er niks. Je houdt contact met dezelfde medewerker. Ook zijn of haar telefoonnummer verandert niet. Wel verandert het e-mailadres. Vanaf 1 januari eindigt het e-mailadres op @meesamen.nl.