MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

KOM, laat je zien

Kunst – Ontmoeten – Meedoen: KOM

Voor en door mensen met een beperking in Apeldoorn.

Iedereen moet van kunst & cultuur kunnen genieten en mee kunnen doen. Ook mensen met een beperking. Daarom is het project ‘KOM, laat je zien!’ gestart om het deelnemen aan kunst en cultuur te verbeteren voor mensen met een beperking. Dit project is een samenwerkingsverband van GIGANT, De Klup, Stichting Inkluzie en MEE Samen.

Positieve gezondheid
Kunst en cultuur leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven, het gebruiken en ontwikkelen van talenten, zingeving en sociale participatie. Het voegt waarde toe aan gezondheid, zorg en welzijn. Daarom zijn kunst en cultuur van groot belang in het leven van mensen.

Apeldoorn kent een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod. Wij, van KOM Apeldoorn, zien echter dat veel mensen met een beperking hier nu geen gebruik van kunnen maken. Het bestaande aanbod sluit vaak onvoldoende aan bij hun wensen en mogelijkheden, waardoor ze in een achterstandssituatie verkeren.

Wij willen dit verbeteren!
Vanuit de KOM Apeldoorn werkgroep willen we, samen andere organisaties en met de doelgroep, werken aan de zichtbaarheid van mensen met een beperking en het toegankelijk maken van de kunst- en cultuurmogelijkheden voor deze mensen. We streven naar meer samenwerking tussen de kunst- en cultuursector, ervaringsdeskundigen, speciaal onderwijs en zorg & welzijn.

Hoe gaan we dat doen?
Met het project ‘KOM, laat je zien!’ doen we onderzoek naar wat er nodig is om kunst en cultuur toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dit onderzoek is onderverdeeld in vier trajecten:

 1. Leerling-Gezel-Meester
  Hoe kun je binnen een bestaande groep samenwerken aan je eigen en elkaars persoonlijke talentontwikkeling en ook zo de drempel om in te stromen te verlagen?
 2. Kunstatelier
  Wat is er nodig om kunst- en cultuurparticipatie mogelijk te maken voor kinderen met een beperking, ook buitenschools?
 3. KOM presenteer
  Hoe worden mensen met een beperking zichtbaarder in Apeldoorn binnen kunst en cultuur?
 4. Voorwaardenscheppend traject
  Dit traject gaat over eigenaarschap, vindbaarheid, deskundigheidsbevordering en samenwerken met de inzet van ervaringsdeskundigen.

Meer weten?
Wil je meer informatie over ‘KOM, Laat je zien!’? Neem dan contact op met Nanda Kwint n.kwint@gigant.nl.

‘KOM, laat je zien!’ wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie: de regeling Samen Cultuurmaken.