MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Convenant Financieel trefpunt: gezamenlijke ondersteuning voor inwoners Elburg

Gemeente Elburg, Stichting Wiel, Stimenz en MEE Samen tekenen het convenant Sociaal Financieel Trefpunt. Met dit convenant laten de partijen zien dat ze kiezen voor een gezamenlijke en integrale ondersteuning voor de inwoners van de gemeente Elburg. Bij het Sociaal Financieel Trefpunt kunnen inwoners terecht met al hun vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen en werk en inkomen. De partijen gaan de samenwerking in het Sociaal Financieel Trefpunt aan voor een periode van 4 jaar.

Het Sociaal Financieel Trefpunt gelooft in een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omkijkt naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen. Als dat nodig is ondersteunt het Sociaal Financieel Trefpunt inwoners hierbij, zodat ze zelf weer verder kunnen. Samen met de mensen uit hun netwerk, met hulp in de wijk of met specialistische zorg.