MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Netwerkgids

Netwerkgids voor passende zorg

De zoektocht naar een passende (zorg)plek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek duurt vaak meerdere jaren. Dit leidt vaak tot verslechtering, escalatie van gedrag, stress en wanhoop bij naasten. Een Netwerkgids helpt deze mensen en hun naasten bij het vinden van oplossingen en de juiste zorg.

Intensievere en langdurigere ondersteuning

De netwerkgids heeft een specialisme in complexe problematiek en kan intensievere en langdurigere ondersteuning bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Er wordt niet gekeken of een zorgvraag binnen de Wlz, Wmo of Jeugdzorg hoort. Er wordt juist domeinoverstijgend gewerkt en de ondersteuning is altijd op maat. De Netwerkgids gaat in gesprek met zorgaanbieders en zoekt oplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening. Deze manier van werken zorgt voor een gevoel van steun bij alle betrokkenen en betere communicatie tussen cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en instanties.

Programma Volwaardig Leven

‘Netwerkgids’ is een vorm van gespecialiseerde cliëntondersteuning en is één van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuners van het programma Volwaardig Leven. Met dit programma wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gehandicaptenzorg meer passend en toekomstbestendig maken. Minister Helder zag de meerwaarde van de pilots en heeft besloten om gespecialiseerde cliëntondersteuning voort te zetten. Hiermee wordt de ondersteuning die vanuit de pilots werd geboden aan mensen die te maken hebben met complexe (zorg)vragen en hun naasten geborgd.