MEE Samen

Neem contact met ons op.

MEE in jouw gemeente

Het werkgebied van MEE Samen bestaat uit de provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland midden en noord.

Oldebroek

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Oldebroek

Kortdurende onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Oldebroek
Soms loopt het in je leven even anders dan verwacht en ontstaan er vragen of keuzes waar je misschien niet alleen uitkomt. Dan is het prettig dat er iemand met je meedenkt, samen met jou alles op een rijtje zet en vanuit jouw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie. Je kunt hiervoor terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE.

De onafhankelijke cliëntondersteuner geeft informatie en advies bij kortdurende vragen op allerlei gebied. Het kan hierbij gaan om vragen over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking, leren en werken of bijvoorbeeld over regels en geldzaken. Maar het kan ook gaan over het aanvragen van een Wlz indicatie, het ondersteunen bij een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente of een andere instantie. Of als je ontevreden bent over de hulp die je ontvangt.

De ondersteuning is gratis. Je krijgt dus geen rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor het eigen risico van de zorgverzekering.

De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht.

Voor vragen kun je contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Samen via 088 633 0633 of info@meesamen.nl.

Langdurige cliëntondersteuning in de gemeente Oldebroek

Wanneer de ondersteuningsvraag volgens jou langer aanwezig zal blijven en er meer tijd nodig is om jouw situatie samen te bespreken en naar oplossingen te zoeken, heb je de mogelijkheid om cliëntondersteuning bij de gemeente te vragen.

Voor inwoners tot 18 jaar kun je voor vragen over opvoeden en de ontwikkeling van je kind contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin te Wezep via 038 – 799 9008 of www.cjgoldebroek.nl.

Voor inwoners vanaf 18 jaar kun je voor langdurige cliëntondersteuning op het gebied van zorg-wonen-welzijn, werk & inkomen, financiën & schulden, relatie en scheiden contact opnemen met het Sociaal Team Oldebroek via 0525 63 83 33 of sociaalteam@oldebroek.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Heb je een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heb je vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Misschien ontvang je al zorg van een zorgaanbieder, maar wil je andere zorg of een andere zorgaanbieder of ben je niet tevreden? Met al deze vragen kun je terecht bij MEE. Gratis, zonder verwijzing en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor.

Je kunt contact opnemen met MEE Samen via 088 633 0633 of via info@meesamen.nl.