Cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat je zorg kan krijgen wanneer je langdurig dagelijkse intensieve zorg nodig hebt. Thuis of in een instelling. Voor allerlei vragen over deze zorg kun je rechtstreeks terecht bij MEE. De onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE helpen om te kijken wat je nodig hebt om jouw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Jouw wens staat centraal.

Hiervoor kun je bij MEE terecht

Heb je een indicatie voor langdurige zorg, bijvoorbeeld voor een verblijf in een instelling, een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT), en vraag je je af:

  • welke vorm van zorg voor jou passend is?
  • welke zorgaanbieders er zijn in jouw buurt en welke aanbieder passend is?
  • hoe het zit met jouw rechten als cliënt of wachttijden?
  • hoe je het beste invulling kunt geven aan jouw persoonlijk plan (waarin staat hoe je jouw leven wenst in te richten, welke vorm van zorg je wenst, enz.), bijvoorbeeld ten behoeve van een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (Pgb)?
  • hoe je jouw persoonlijk plan kunt evalueren of bijstellen?

Of heb je misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar:

  • wil je die veranderen?
  • wil je hulp bij het opstellen van jouw zorgplan, waarin de afspraken met jouw zorgaanbieder staan?
  • wens je dat er iemand met je mee gaat bij een (evaluatie)gesprek over jouw zorgplan?
  • ben je daar niet tevreden over?
  • kun je het niet eens worden over de invulling van de zorg?

Gratis en onafhankelijk

Voor al deze vragen kun je rechtstreeks bij MEE vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner die jou bijstaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg. De ondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat je het recht hebt hier gratis gebruik van te maken.

Voor onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE heb je geen verwijzing of indicatie nodig. En je betaalt geen eigen bijdrage.

Samenhang in zorgaanbod

Vaak heb je te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt waar nodig af met jouw netwerk, zoals mantelzorgers, familie en vrijwilligers. De ondersteuning van MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Folder

Stel jouw Wlz-vraag

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en heb je vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heb je al zorg bij een zorgaanbieder, maar wil je iets veranderen of ben je daar niet tevreden over? Stel jouw Wlz-vraag.

Meer weten over Wet langdurige zorg (Wlz)?

Kijk ook eens op www.meeroverwlz.nl. Hier staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal.