Beleeftrainingen: LVB, NAH, ASS

Als professional of vrijwilliger in de dienstverlening krijg je te maken met mensen met een niet-zichtbare beperking zoals autisme spectrum stoornis (ASS), licht verstandelijke beperking (LVB) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Kennis van niet-zichtbare beperkingen verbetert de kwaliteit van dienstverlening aan deze mensen. De beleeftrainingen leren je hoe je mensen met een niet-zichtbare beperking herkent, hoe mensen met en zonder beperking elkaar beter begrijpen en hoe jouw dienstverlening bijdraagt aan inclusie van deze doelgroep.

Training Beleef Autisme, Beleef NAH, Beleef LVB

Tijdens deze trainingen ervaar je zelf via belevingscircuits hoe het is om je staande te moeten houden met een niet-zichtbare beperking. En geeft een ervaringsdeskundige een inkijkje in de belevingswereld van iemand met deze beperking. De inzichten vertalen we direct naar de werkpraktijk: wat betekent dit nou voor jouw manier van communiceren? Hoe stem je jouw werkwijze af op mensen met een niet-zichtbare beperking, zodat afspraken helder en haalbaar zijn en nagekomen kunnen worden? Het geeft direct praktische tips om in de dienstverlening beter aan te sluiten.

Resultaat

  • Basiskennis over mensen met een niet-zichtbare beperking en het belang om dat te herkennen.
  • Je weet welke signalen kunnen wijzen op de aanwezigheid van een niet-zichtbare beperking waardoor je de dienstverlening kunt aansluiten op wat nodig is voor deze doelgroep.
  • Je hebt zelf ervaren hoe je met een niet-zichtbare beperking het alledaagse leven beleeft: hoe ingewikkeld de maatschappij kan zijn en welke belemmeringen je tegenkomt.
  • Je kunt praktische tips direct toepassen in je werk.

Voor wie

Voor individuele professionals en vrijwilligers die in hun dagelijkse werk te maken kunnen hebben met mensen met een niet-zichtbare beperking.

Accreditatiepunten

De trainingen Beleef ASS, Beleef LVB en Beleef NAH zijn geaccrediteerd bij het Registerplein en het SKJ.

Algemene voorwaarden

Op dit aanbod van open trainingen voor individuele professionals en vrijwilligers zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De bevestiging van inschrijving is tevens de factuur. De factuur dient 14 dagen na inschrijving en uiterlijk vóór aanvang van de training betaald te worden. Voor meer informatie en vragen, stuur een e-mail naar teamtrainingen@meesamen.nl.