Training niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Als professional of vrijwilliger ontmoet je dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Omdat de beperking niet zichtbaar is, herken je deze niet altijd direct. Kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel kan je helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • Het overbrengen van informatie;
 • Het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
 • Voor jou vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
 • Conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
 • Uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Basistraining niet-aangeboren hersenletsel

Deze geaccrediteerde basistraining bestaat uit 3 dagdelen (1,5 dag) met modules gericht op kennis, vaardigheden en beleving. Naar wens kan dit aangevuld worden met een e-learning om de opgedane kennis na verloop van tijd op te frissen. Het doel van de training is dat professionals en/of vrijwilligers met meer kennis over niet-aangeboren hersenletsel en een afgestemde communicatie tot een betere samenwerking kunnen komen met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Om er zodoende voor te zorgen dat zij beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

Resultaat

 • Omslag in denken van beperkingen naar mogelijkheden.
 • Concrete herkenningspunten.
 • Inzicht in denkwijze en begrip hoe mensen met niet-aangeboren hersenletsel het leven van alledag beleven en welke emoties dit kan oproepen.
 • Concrete handvatten voor een afgestemde communicatie.
 • Vaardigheden om deze effectief in te zetten tijdens gesprekken, overleg en/of in samenwerkingstrajecten met cliënten, klanten of bijvoorbeeld collega’s.

Afzonderlijk te volgen modules

Geadviseerd wordt de basistraining niet-aangeboren hersenletsel in zijn geheel te volgen. Afhankelijk van het gewenste leerdoel, kunnen de volgende modules ook afzonderlijk gevolgd worden:

 • Introductietraining niet-aangeboren hersenletsel (1 dag: kennis en vaardigheden)
 • Beleeftraining niet-aangeboren hersenletsel (1 dagdeel: beleving)
 • E-learning niet-aangeboren hersenletsel (kennis)

Werkwijze

De training wordt gegeven door trainers van MEE met jarenlange ervaring op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Ervaringsdeskundige inzet, ervaringsoefeningen en naslagwerken ondersteunen de theoretische kennis die overgedragen wordt tijdens de training.

Accreditatiepunten

Alle modules zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en leveren daarmee accreditatiepunten op voor deze registers. Registers voor andere beroepsgroepen, zoals Kwaliteitsregister V&V, Register zorgprofessionals, LH POH GGZ, NVvPO, Kwaliteitsregister kraamverzorgenden, op aanvraag.

Voorkennis

Voor deze training is geen voorkennis vereist.

Wat andere professionals vonden

Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleiders via telefoonnummer 088 - 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier.