Training licht verstandelijke beperking (LVB)

Als professional of vrijwilliger ontmoet je dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich ook mensen met een licht verstandelijke beperking. Omdat de beperking niet zichtbaar is, herken je deze niet altijd direct. Kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking kan je helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • Het overbrengen van informatie;
 • Het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
 • Voor jou vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
 • Conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
 • Uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Basistraining licht verstandelijke beperking (LVB)

Deze geaccrediteerde basistraining bestaat uit 3 dagdelen (1,5 dag) met modules gericht op kennis, vaardigheden en beleving. Naar wens kan dit aangevuld worden met een e-learning om de opgedane kennis na verloop van tijd op te frissen. Het doel van de training is dat professionals en/of vrijwilligers met meer kennis over een licht verstandelijke beperking en een afgestemde communicatie tot een betere samenwerking kunnen komen met mensen met een licht verstandelijke beperking. Om er zodoende voor te zorgen dat mensen met een licht verstandelijke beperking beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

Resultaat

 • Omslag in denken van beperkingen naar mogelijkheden.
 • Concrete herkenningspunten.
 • Inzicht in denkwijze en begrip hoe mensen met een licht verstandelijke beperking het leven van alledag beleven en welke emoties dit kan oproepen.
 • Concrete handvatten voor een afgestemde communicatie.
 • Vaardigheden om deze effectief in te zetten tijdens gesprekken, overleg en/of in samenwerkingstrajecten met cliënten, klanten of bijvoorbeeld collega’s.

Afzonderlijk te volgen modules

Geadviseerd wordt de basistraining licht verstandelijke beperking in zijn geheel te volgen. Afhankelijk van het gewenste leerdoel, kunnen de volgende modules ook afzonderlijk gevolgd worden:

 • Introductietraining licht verstandelijke beperking (1 dag: kennis en vaardigheden)
 • Beleeftraining licht verstandelijke beperking (1 dagdeel: beleving)
 • E-learning licht verstandelijke beperking (kennis)

Werkwijze

De training wordt gegeven door trainers van MEE met jarenlange ervaring op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Ervaringsdeskundige inzet, ervaringsoefeningen en naslagwerken ondersteunen de theoretische kennis die overgedragen wordt tijdens de training.

Accreditatiepunten

Alle modules zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en leveren daarmee accreditatiepunten op voor deze registers. Registers voor andere beroepsgroepen, zoals Kwaliteitsregister V&V, Register zorgprofessionals, LH POH GGZ, NVvPO en Kwaliteitsregister kraamverzorgenden, op aanvraag.

Voorkennis

Voor deze training is geen voorkennis vereist.

Wat andere professionals vonden

Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleiders via telefoonnummer 088 - 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier.